Społeczna odpowiedzialność

     

MACROMIND

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu CSR (Corporate Social Responsibility)

 

Nasza działalność szkoleniowa w zakresie realizacji kursów z programu Excel jest prowadzona z uwzględnieniem interesów społecznych Polaków, a także z zachowaniem poszanowania dla środowiska naturalnego. Angażujemy się w akcje charytatywne oraz projekty typu non-profit mające na celu:

  • ułatwienie młodym ludziom podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie, zdobycia lepszej pracy;
  • polepszenie analitycznego myślenia i wspomaganie procesów decyzyjnych twardymi danymi, co umożliwia podejmowanie lepszych i bardziej świadomych wyborów życiowych młodych Polaków;
  • ograniczenie zużycia zasobów naturalnych (organizacja szkoleń z Excel online bez zużywania papieru).

 

Realizujemy powyższe działania poprzez współpracę m.in. z następującymi podmiotami:

 

Nasi Partnerzy w obszarze CSR (ang. Corporate Social Responsibility)
   

 

SGH – Szkoła Główna Handlowa

Realizujemy współpracę z 2 organizacjami studenckimi w zakresie bezpłatnego wsparcia edukacyjnego (kursy, szkolenia, webinary z obsługi Excela)

   

AIESEC SGH – pozarządowa organizacja not-for-profit, jedna z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Założona została w 1948. W Polsce działa od lat 60. Rozwija w młodych ludziach cechy liderskie poprzez wymiany międzykulturowe oraz organizowanie tych doświadczeń jako członek naszej organizacji

   

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH - to największa organizacja studencka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Realizuje projektu (także o zasięgu krajowym) o tematyce biznesowej, edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i charytatywnej, nad którymi pracuje wspólnie prawie 200 studentów.

   

 

 

Pomagamy poprzez udział w aukcjach charytatywnych.