Szkolenie

Dashboard management with Excel

Kurs z obsługi programu Excel kierowany do analityków lub menedżerów, którzy na co dzień pracują z raportami liczbowymi i na ich podstawie muszą wnioskować oraz szybko podejmować decyzje. W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się, jak samodzielnie budować pulpity menedżerskie (dashboards) z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Excelu – bez potrzeby tworzenia makr. Kurs dedykowany osobom o co najmniej średniozaawansowanej znajomości programu Excel. Umiejętność programowania w języku Visual Basic nie jest wymagana. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.

 

Co to jest dashboard?

To tzw. One-Page-Report zawierający dane liczbowe zaprezentowane na wykresach i zestawieniach, oznaczone za pomocą sugestywnych symboli graficznych (np. sygnalizacja świetlna). Dashboard charakteryzuje jednoekranowe zagęszczenie kluczowych (odpowiednio opakowanych) informacji bazujących na danych z podstawowej działalności firmy. Odpowiednia wizualizacja danych oraz sugestywna sygnalizacja ma za zadanie wsparcie użytkownika przy podejmowaniu decyzji. Tego typu raport pracuje najczęściej na połączeniu z zewnętrznym źródłem danych, które na bieżąco zasila dashboard nowymi i odpowiednio opakowanymi informacjami.

Podstawowymi zaletami Paneli menedżerskich (dashboards) w stosunku do standardowych typów raportów są:

 • łatwość odczytania kluczowych informacji dotyczących podstawowej działalności firmy poprzez ich wizualizację;
 • brak konieczności zakupu dodatkowych programów z uwagi na ogólną dostępność Excela w firmach;
 • łatwość obsługi panelu przez użytkowników;
 • możliwość konstruowania panelu za pomocą szerokiego asortymentu narzędzi dostępnych w Excelu oraz proste mechanizmy edycji zmian w takim panelu (we własnym zakresie);
 • możliwość operowania na dużej ilości danych pobranych z wielu źródeł m.in. za pomocą narzędzia PowerPivot.

 

Więcej o szkoleniu

W pierwszej części szkolenia zostanie szczegółowo omówione narzędzie PowerPivot, które posłuży do zasilania danymi projektowanych paneli menedżerskich. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak zainstalować dodatek, ustanowić połączenie z danymi, utworzyć relacje pomiędzy tabelami, korzystać z zaawansowanych funkcji DAX (Data Analysis Expressions) operujących na polach baz danych. W tej części szkolenia kursanci poznają również kilka podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są w panelach menedżerskich, np. fragmentatory czy wizualne odzwierciedlenie wskaźników KPI.

W kolejnej części kursu przedstawione zostaną narzędzia Excela wykorzystywane do tworzenia paneli menedżerskich, takie jak zaawansowane formatowanie warunkowe czy wykresy przebiegu w czasie. Omówione też zostanie stworzenie potencjometru (zegara) oraz sposobu formatowania tabel i wykresów w taki sposób, aby wyróżnić określone dane przy spójności warstwy wizualnej całego panelu.

W ostatniej części kursu uczestnicy zbudują panel menedżerski oparty na danych z serwera usług analiz (Analysis Services), które umożliwiają pobieranie danych strumieniowo (na bieżąco), np. z serwera bazy danych przedsiębiorstwa. Podczas tej części kursu uczestnicy zastosują funkcje modułów (OLAP functions), nauczą się w jaki sposób korzystać z kontrolek w panelach menedżerskich oraz w jaki sposób przedstawić w panelu wizualizację wskaźnika KPI (Key Performance Indicator).

W trakcie kursu szeroki zakres ćwiczeń pozwoli uczestnikom dogłębnie poznać mechanizmy tworzenia paneli oraz zastosować je w swojej pracy.

 

Adresaci szkolenia

Analitycy, kadra zarządzająca, specjaliści ds. baz danych

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział jak:

 • korzystać z dodatku PowerPivot w celu pobrania danych zewnętrznych;
 • używać usług analizy danych (Analysis Services);
 • Projektować panel menedżerski (dashboard) poprzez wizualizację danych w formie sugestywnych obiektów (ikon), wykresów realizacji celu, wykresów tachometrycznych, wykresów przebiegu w czasie itp.
 • używać kontrolek do wygodnej obsługi panelu;
 • definiować wskaźniki KPI (Key Performance Indicators);
 • stosować funkcje modułów w Excelu.

 

Czas trwania

3 dni po 8 godzin zegarowych (od 9:00 do 17:00 - przerwy wliczone)

 

Typ szkolenia

Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze.

 

Miejsce szkolenia

Centrum Warszawy - ul. Wspólna 56

Dogodny dojazd. Sale szkoleniowe zlokalizowane są kilka minut drogi od stacji metra CENTRUM, naprzeciwko dworca kolei podmiejskiej Warszawa-Śródmieście, w pobliżu dworca kolei dalekobieżnej Warszawa-Centralna.

Zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Każdy z kursantów ma wygodne stanowisko komputerowe.

WiĘCEJ NA TEMAT MIEJSCA SZKOLENIA

 

 

Trener prowadzący szkolenie

Specjalista, a przede wszystkim doświadczony praktyk w zakresie zaawansowanego raportowania, Data Mining oraz Business Intelligence. Na co dzień współpracuje z firmami przy wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dotyczących analizy danych.

Jako jeden z niewielu w Polsce specjalistów został indywidualnie uhonorowany przez firmę Microsoft prestiżowym tytułem: MVP Excel (Most Valuable Professional).

 

Cena szkolenia za 1 osobę

1890,00 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT – cena brutto 2324,70 zł)

>> Informacje dla JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Cena obejmuje:

 • Zapewnienie uczestnikowi komputera na czas trwania szkolenia,
 • Napoje oraz poczęstunek serwowane w czasie przerw kawowych,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Przybory piśmiennicze (notatnik i długopis),
 • 2 imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim) potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu (oraz teczka na ich przechowywanie),
 • Możliwość indywidualnych konsultacji na szkoleniu z ekspertem prowadzącym zajęcia.

Cena nie obejmuje obiadów. Można je dokupić w cenie 39,00 zł netto/os. za 1 dzień szkolenia. Wyboru można dokonać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Na fakturze za szkolenie zostanie umieszczona 1 pozycja z nazwą kursu - bez imienia i nazwiska uczestnika.

 

Ramowy plan szkolenia

 

Tworzenie panelu menedżerskiego z wykorzystaniem dodatku PowerPivot

 • Instalacja dodatku PowerPivot
 • Nawiązania połączenia z zewnętrzną bazą danych Access
 • Definiowanie miar
 • Tworzenie wskaźnika KPI (Key Performance Indicator)
 • Budowanie tabel i wykresów przestawnych
 • Formatowanie raportów
 • Wstawianie symboli graficznych za pomocą formatowania warunkowego
 • Dodawanie graficznych znaczników trendów
 • Zastosowanie wykresów przebiegu w czasie
 • Wykorzystanie fragmentatorów do obsługi panelu menedżerskiego
 • Formatowanie i ochrona panelu menedżerskiego

 

Tworzenie pulpitu menedżera opartego na połączeniu z modułem OLAP

 • Definiowanie połączenia z serwerem usług analiz
 • Przetwarzanie danych za pomocą funkcji modułu (m.in.: ELEMENT.MODUŁU, ZESTAW.MODUŁÓW, WARTOŚĆ.MODUŁU)
 • Pobieranie i organizacja danych za pomocą formuł wyszukujących
 • Tworzenie arkuszy pomocniczych dla panelu menedżerskiego
 • Wykorzystanie funkcji wyrażeń wielowymiarowych MDX (Multidimensional Expressions)
 • Wstawienie kontrolek do obsługi panelu menedżerskiego (pokrętło, pole listy).
 • Formatowanie i zabezpieczenie pulpitu menedżerskiego

 

Sprawdź inne szkolenia