Szkolenie

PowerPivot w analizie danych

Szkolenie z programu Excel kierowane do osób, które często pracują z bazami danych, przeprowadzają analizy i raportują także na podstawie wielu źródeł danych. W trakcie szkolenia kursanci dowiedzą się, jak podnieść efektywność swojej pracy dzięki zastosowaniu narzędzia PowerPivot. Kurs dedykowany osobom o średniozaawansowanej lub zaawansowanej znajomości programu Excel. Umiejętność programowania w języku Visual Basic nie jest wymagana.

 

Co to jest PowerPivot?

To narzędzie do przetwarzania danych, które pośredniczy w komunikacji Excela z bazami danych lub innymi źródłami danych zewnętrznych. W swojej funkcjonalności bardzo przypomina tabele przestawne. PowerPivot bazuje jednak na znacznie bardziej efektywnym mechanizmie obróbki dużej ilości danych. Dzięki temu operacje odświeżania/aktualizacji danych przeprowadzane są znacznie szybciej niż w tabeli przestawnej Excela. Poprzez złożone funkcje i wyrażenia DAX (Data Analysis Expressions)  można w nim tworzyć w prosty sposób zaawansowane obliczenia, których wykonanie w samym Excelu byłoby mocno skomplikowane. PowerPivot to także narzędzie wykorzystywane do zasilania danymi paneli menedżerskich (Dashboard).

Zalety stosowania dodatku PowerPivot:

 • możliwość pobrania danych z więcej niż jednego źródła;
 • możliwość pracy z bardzo dużą ilością danych przekraczających nawet 2 mln rekordów;
 • możliwość tworzenia relacji pomiędzy tabelami;
 • możliwość tworzenia narzędzi analizy danych takich jak pól obliczeniowych, miar i wskaźników KPI (Key Performance Indicators);
 • możliwość tworzenia zaawansowanych analiz za pomocą formuł w języku wyrażeń DAX.

 

Więcej o szkoleniu

W trakcie szkolenia zostanie szczegółowo omówione narzędzie PowerPivot, które jest niezbędnym wsparciem przy obsłudze zewnętrznych baz danych przetwarzanych w Excelu. W trakcie kursu uczestnicy poznają zarówno takie podstawowe operacje jak instalowanie dodatku PowerPivot, połączenie z bazami Access czy innymi skoroszytami Excela, jak i bardziej zaawansowane m.in. tworzenie relacji pomiędzy tabelami pobranymi z różnych baz czy użycie zaawansowanych funkcji DAX  operujących na polach baz danych.

Kursanci poznają również kilka podstawowych narzędzi, które wykorzystywane są w skoroszytach Excela takich jak fragmentatory (slicers), czy wizualne odzwierciedlenie wskaźników KPI. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się także, jak tworzy się pola daty, grupuje pola, używa perspektyw czy tworzy hierarchie pól danych pobranych z zewnętrznych źródeł.

 

Szeroki zakres ćwiczeń pozwoli uczestnikom dogłębnie poznać mechanizmy obsługi dodatku PowerPivot oraz wdrożyć poznane mechanizmy w swojej pracy.

 

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca, Analitycy, Specjaliści ds. baz danych

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie wiedział m.in. jak:

 • zainstalować dodatek PowerPivot;
 • pobrać dane z zewnętrznej bazy danych lub innych skoroszytów za pomocą tego narzędzia;
 • tworzyć relacje pomiędzy pobranymi danymi;
 • budować miary i wskaźniki KPI;
 • używać kontrolek;
 • stosować podstawowe funkcje języka wyrażeń DAX.

 

Czas trwania

1 dzień - 8 godzin zegarowych (od 9:00 do 17:00 - przerwy wliczone)

 

Typ szkolenia

Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze.

 

 

Miejsce szkolenia

Centrum Warszawy - ul. Wsplna 56

Dogodny dojazd. Sale szkoleniowe zlokalizowane są kilka minut drogi od stacji metra CENTRUM, naprzeciwko dworca kolei podmiejskiej Warszawa-Śródmieście, w pobliżu dworca kolei dalekobieżnej Warszawa-Centralna.

Zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Każdy z kursantów ma wygodne stanowisko komputerowe.

WiĘCEJ NA TEMAT MIEJSCA SZKOLENIA

 

 

Trener prowadzący szkolenie

Specjalista, a przede wszystkim doświadczony praktyk w zakresie zaawansowanego raportowania, Data Mining oraz Business Intelligence. Na co dzień współpracuje z firmami przy wdrażaniu kompleksowych rozwiązań dotyczących analizy danych. Jako jeden z niewielu w Polsce specjalistów został indywidualnie uhonorowany przez firmę Microsoft prestiżowym tytułem: MVP Excel (Most Valuable Professional).

 

Cena szkolenia za 1 osobę

810,00 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT – cena brutto 996,30 zł)

>> Informacje dla JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Cena obejmuje:

 • Zapewnienie uczestnikowi komputera na czas trwania szkolenia,
 • Napoje oraz poczęstunek serwowane w czasie przerw kawowych,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Przybory piśmiennicze (notatnik i długopis),
 • 2 imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim) potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
 • Możliwość indywidualnych konsultacji na szkoleniu z ekspertem prowadzącym zajęcia.

Cena nie obejmuje obiadów. Można je dokupić w cenie 27,00 zł netto/os. za 1 dzień szkolenia. Wyboru można dokonać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Na fakturze za szkolenie zostanie umieszczona 1 pozycja z nazwą kursu - bez imienia i nazwiska uczestnika.

 

Zakres tematyki szkolenia

Nasze szkolenia naszpikowane są praktycznymi przykładami. Uczestnicy szkolą się na rozwiązaniach przydatnych w codziennej pracy z Excelem.

 • Omówienie możliwości narzędzia PowerPivot,
 • Instalacja krok po kroku,
 • Problemy przy używaniu różnych wersji dodatku PowerPivot,
 • Dodatek PowerPivot a Tryb zgodności,
 • Pobieranie danych z baz danych różnego typu (krok po kroku),
 • Tworzenie relacji i widok diagramu,
 • Relacje aktywne i nieaktywne,
 • Stosowanie pól obliczeniowych,
 • Zmiana struktury kolumn,
 • Wizualizacja danych,
 • Tworzenie miar,
 • Korzystanie z funkcji DAX,
 • Generowanie wskaźników KPI,
 • Dodawanie kontrolek typu Slicer,
 • Selekcja danych w tabelach przestawnych,
 • Grupowanie pól,
 • Tworzenie hierarchii i perspektywy.

 

 

Sprawdź inne szkolenia