Jednostki publiczne

Zwolnienie z VAT

Istnieje możliwość zastosowania zwolnienia z VAT, gdy zamówione szkolenie jest finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych. Cena końcowa (brutto) szkolenia będzie wówczas równa cenie netto podanej na naszej stronie internetowej. Przy zastosowaniu zwolnienia z VAT cena jednego obiadu dla uczestnika wyniesie 27,00 zł.

Aby było możliwość zastosowania zwolnienia z VAT, prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu oświadczenia pod adres:

>> Pobierz wzór oświadczenia [PDF]

Płatność po szkoleniu

Instytucje sektora publicznego mają możliwość skorzystania z odroczonej płatności na podstawie faktury VAT z terminem 14-dni wystawionej po szkoleniu.

W tym celu prosimy o wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i odesłanie skanu pod adres:

>> Pobierz Formularz zgłoszeniowy [PDF]