Szkolenie

Excel - kurs kompleksowy

To intensywne szkolenie z programu Excel ma charakter przekrojowy. Swoją tematyką obejmuje najważniejsze narzędzia i funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego. Intensywne szkolenie z excela pozwoli uczestnikowi bez problemu poradzić sobie z większością zadań do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym. Kurs dedykowany osobom, które chcą posiąść umiejętności obsługi Excela kompleksowo - w trakcie jednej sesji. Szkolenie stanowi połączenie 2 kursów: "Excel dla średniozaawansowanych" oraz "Excel zaawansowany". Osoby decydujące się na to szkolenie, powinny znać podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym.

Konspekt szkolenia i ulotka informacyjna [PDF]

 

Oto ramowa lista wybranych zagadnień, które zostanie omówione na szkoleniu:

 • Tworzenie podstawowych oraz zaawansowanych raportów (głównie tabele przestawne),
 • Wykonywanie dowolnych kalkulacji z wykorzystaniem formuł,
 • Prezentowanie wyników analiz na wykresach,
 • Analiza i raportowanie na podstawie danych pochodzących z zewnątrz,
 • Weryfikacja błędów w obliczeniach,
 • Ochrona i dystrybucja efektów pracy,
 • Korzystanie z makr w Excelu.

 

Czas trwania

4 dni po 7 godzin zegarowych (od 9:00 do 16:00 - przerwy wliczone)

 

Typ szkolenia

Praktyczne warsztaty komputerowe - każdy uczestnik szkoli się przy komputerze.

 

 

Miejsce szkolenia

Centrum Warszawy - ul. Wspólna 56

Dogodny dojazd. Sale szkoleniowe zlokalizowane są niedaleko stacji metra CENTRUM, naprzeciwko dworca Warszawa Śródmieście, w pobliżu dworca Warszawa Centralna.

Zapewniamy doskonałe warunki do nauki. Każdy z kursantów ma wygodne stanowisko komputerowe.

WiĘCEJ NA TEMAT MIEJSCA SZKOLENIA

 

 

Trener prowadzący szkolenie

Wysokiej klasy specjalista w zakresie biznesowych zastosowań arkusza kalkulacyjnego. Doświadczony trener i pasjonat Excela. Autor kursów oraz dziesiątek publikacji z obszaru wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w praktyce. W Excelu pracuje na co dzień. Jest osobą cierpliwą i zaangażowaną w każdy projekt szkoleniowy.

Szczegółowy opis kwalifikacji i zarys profilu zawodowego trenera wysyłamy na życzenie. Prosimy o kontakt w tej sprawie pod adres: biuro@macromind.pl

 

Cena szkolenia za 1 osobę

990,00 zł netto (do ceny należy doliczyć 23% podatek VAT – cena brutto 1217,70 zł)

>> Informacje dla JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Cena obejmuje:

 • Zapewnienie uczestnikowi komputera na czas trwania szkolenia,
 • Napoje oraz poczęstunek serwowane w czasie przerw kawowych,
 • Materiały szkoleniowe,
 • Przybory piśmiennicze (notatnik i długopis),
 • 2 imienne certyfikaty (w języku polskim i angielskim) potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu,
 • Możliwość indywidualnych konsultacji na szkoleniu z ekspertem prowadzącym zajęcia.
 • Prezent dla uczestnika:

e-Kurs Makra w Excelu dla początkujących

Obejmuje 15 lekcji z ćwiczeniami do samodzielnej nauki w domu. Obowiązkowy materiał dla każdego, kto chce wycisnąć 100% możliwości Excela. Stanowi doskonałe wprowadzenie dla tych, którzy chcą automatyzować swoją pracę za pomocą narzędzi budowanych samodzielnie w języku Visual Basic.

 

Cena nie obejmuje obiadów. Można je dokupić w cenie 27,00 zł netto/os. za 1 dzień szkolenia. Wyboru można dokonać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Na fakturze za szkolenie zostanie umieszczona 1 pozycja z nazwą kursu - bez imienia i nazwiska uczestnika.

 

Plan szkolenia

Nasze szkolenia naszpikowane są praktycznymi przykładami. Uczestnicy uczą się obsługi programu na rozwiązaniach przydatnych w codziennej pracy z Excelem.

Raporty przestawne w Excelu

 • Projektowanie pól w tabeli przestawnej
 • Zmiana wariantu raportu
 • Tworzenie tabel przestawnych z danych lokalnych i zewnętrznych
 • Modyfikacja układu raportu przestawnego
 • Grupowanie danych w tabeli przestawnej (filtrowanie i sortowanie)
 • Uzyskiwanie różnych rodzajów raportów (np. procentowe, okresowe)
 • Rozszerzenie obliczeń w raportach
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Pobieranie danych zewnętrznych do Excela

 • Importowanie plików tekstowych
 • Dane pobierane z bazy Access za pomocą kwerendy
 • Automatyczne ściąganie danych z sieci WEB
 • Oczyszczanie danych i przygotowanie do analizy
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Funkcje i formuły w Excelu od A do Z

 • Funkcje logiczne i warunkowe (m.in.: JEŻELI, ORAZ, SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI)
 • Funkcje wyszukiwania i adresu (m.in.: WYSZUKAJ.PIONOWO)
 • Funkcje tekstowe (m.in.: PRAWY, ZŁĄCZ.TEKSTY, FRAGMENT.TEKSTU)
 • Zagnieżdżanie kilku funkcji w jednej formule
 • Wykonywanie złożonych operacji za pomocą jednej formuły
 • Tworzenie wielopiętrowej formuły krok po kroku z pomocą narzędzia Szacuj formułę
 • Zasady budowania i wprowadzania formuł tablicowych
 • Tworzenie dynamicznych odwołań w formułach
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Grupowanie i selekcja danych – kompleksowo

 • Stosowanie filtra zaawansowanego
 • Niestandardowe filtrowanie
 • Sortowanie wielopoziomowe
 • Sortowanie według własnego klucza
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Graficzna prezentacja danych

 • Opracowanie danych źródłowych do wykresu
 • Dopasowanie odpowiedniego typu wykresu
 • Poprawa przejrzystości wykresu
 • Aktualizacja wykresu o nowe dane
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Sprawdzanie poprawności danych

 • Ograniczenie możliwości wpisu do komórki
 • Komunikacja z użytkownikiem arkusza
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Formatowanie warunkowe

 • Formatowanie na podstawie wartości w komórce
 • Reguły formatowania oparte na formułach
 • Odwołania względne i bezwzględne w formatowaniu warunkowym
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Tworzenie raportów podsumowujących

 • Zastosowanie sum częściowych
 • Korzystanie z narzędzia Tabela
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Weryfikacja analiz i obliczeń

 • Rozpoznawanie błędów zwracanych przez formuły
 • Stosowanie narzędzia Okno czujki
 • Śledzenie poprzedników i zależności w formułach
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Zaawansowane operacje na danych

 • Konsolidacja (łączenie) zestawień
 • Usuwanie powtórzonych wpisów
 • Porównywanie zestawień
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Stosowanie kontrolek formularza

 • Omówienie dostępnych formantów formularza (m.in: pokrętło, pole kombi, przycisk opcji)
 • Definiowanie właściwości kontrolek
 • Formanty formularza w praktycznych zastosowaniach
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Ochrona danych

 • Zabezpieczenie struktury arkuszy
 • Zabezpieczenie pliku Excela przed otwarciem
 • Ochrona formuł i wybranych komórek arkusza
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

Makra w Excelu

 • Tworzenie własnych makr za pomocą rejestratora
 • Przechowywanie makr, uruchamianie, modyfikowanie
 • Ochrona posiadanych makr
 • Ćwiczenia praktyczne utrwalające wiedzę

 

 

Sprawdź inne szkolenia

 

ZOBACZ PEŁNĄ OFERTĘ SZKOLEŃ